English Polski
Uniwersytet Warszawski
Warsztaty dla licealistów

Zapraszamy na stronę specjalnie stworzoną na potrzeby warsztatów z uczniami szkół licealnych. Tam znajdziecie wszelkie aktualności oraz informacje na temat prowadzonych wlaśnie oraz planowanych w przyszłości działań Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej w zakresie edukacji ekonomicznej.

Kliknij, żeby przejść na stronę
 
Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski