English Polski
Uniwersytet Warszawski
Laboratorium on-line

Powoli realizowany projekt laboratorium nauk społecznych on-line

Laboratorium nauk społecznych on-line będzie składało się z zintegrowanych narzędzi: serwisu ankietowego on-line, oprogramowania do prowadzenia eksperymentów i symulacji społecznych LabSEE, oprogramowania do zarządzania badaniami ORSEE, serwera logowania OpenID, zmodyfikowanej platformy elearnigowej oraz narzędzia do analizy statystycznej wyników ( programu R-cran działający jako aplet JAVA). Laboratorium pozwalać będzie na tworzenie, prowadzenie oraz zarządzanie i analizę wyników w uczelnianych pracowniach komputerowych, komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych (telefon lub notebook)

Połączenie narzędzi eksperymentalnych, ankietowych, komunikacyjnych i zarządzających procesem badawczym w postaci laboratorium on-line będzie jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w naukach społecznych na świecie.

Serwis ankietowy on-line

Pozwala na stworzenie dowolnego typu ankiety on-line. Zarejestrowany użytkownik vortalu może wykorzystać ten serwis bez ograniczeń w zamian za częściowe opublikowanie wyników badań. W ramach projektu istniejący serwis będzie rozbudowany o dodatkową funkcjonalność. Zespół badawczy będzie odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i techniczne serwisu: szkolenia, kursy internetowe. Serwis będzie mógł być wykorzystany nie tylko przez naukowców, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Stworzone zostaną szablony badań wraz materiałami szkoleniowymi, które będzie można wykorzystać do oceny działania systemów motywacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa, jaki i działań marketingowych.

Oprogramowane do prowadzenia eksperymentów i symulacji społecznych LabSEE

Istniejąca wersja 1.4  oprogramowania LabSEE wzbudziła duże zainteresowania ośrodków ekonomii i psychologii eksperymentalnej na świecie. Jest to jedno z pierwszych narzędzi do tworzenia eksperymentów, gier decyzyjnych oraz symulacji, które w pełni wykorzystuje możliwości sieci WWW. Dotychczas eksperymenty zdalne opierały się na tworzeniu jednostkowych aplikacji w PHP lub Java. LabSEE jest narzędziem, które nie wymaga od badacza tak dużej wiedzy programistycznej. Oferuje funkcjonalność, której nie ma żadne inne narzędzie tego typu: multimedia oraz interaktywność. W ramach projektu zespół badawczy będzie dalej rozwijał platformę LabSEE oraz udostępniał gotowe eksperymenty ekonomiczne i psychologiczne. Przygotowane zostaną też symulacje oraz gry decyzyjne, które będzie można wykorzystać w szkoleniach przedsiębiorców. W przeciwieństwie do symulacji finansowych typu Euromanager, w tworzonych w ramach projektu symulacjach i grach decyzyjnych główny nacisk położony będzie na pokazanie interakcji wewnątrz zespołów (przedsiębiorstw) prowadzących do sytuacji konfliktowych oraz sposobów ich rozwiązania. 

Oprogramowania do zarządzania badaniami ORSEE

W ramach projektu udostępniony będzie serwis do zarządzani badaniami on-line. Zapisy na badania, mailing list, powiadomienia, wyniki, wynagrodzenia uczestników etc. Będzie to modyfikacja programu ORSEE (oprogramowanie zewnętrzne Open Source)

Wszystkie te narzędzia będą zintegrowane między sobą stanowić w pełni wyposażone laboratorium nauk społecznych on-line.
 
Logowanie

Dostęp do zasobów bazy publikacji naukowych jak i laboratorium i jego wszystkich narzędzi będzie odbywał się przez jeden system identyfikacji serwer OpenID. Większość zasobów będzie dostępna bez ograniczeń dla wszystkich Dostęp do narzędzi badawczych będzie limitowany przez status użytkownika (identyfikacja i zweryfikowanie prawdziwości podanych informacji)  

Platforma e-learnigowa

Narzędzia do komunikacji stanowią podstawę zarządzania przebiegiem badań on-line. Do tych celów można wykorzystać narzędzia e-learningowe. Po zgłoszeniu chęci wykorzystania platformy do badań użytkownik vortalu otrzymuje możliwość otwarcia badania-on-line (odpowiednik otwarcia kursu na platformie e-learnigowej) zawierającego:
  • narzędzia wraz z dostępem do kursów on-line jak z nich korzystać
  • zindywidualizowane narzędzia do prowadzenia badań i komunikacji z uczestnikami eksperymentów, gier, ankiet, etc.
  • zindywidualizowane narzędzia do pracy zespołowej
  • miejsce publikacji swoich wyników w postaci artykułu ( lub wykładów/odczytów on-line oraz recenzję w ramach vortalu oraz informację zwrotną od społeczności użytkowników
(Wykorzystanie rozwiązań Open Source np. platformy Dokeos)

Narzędzie do analizy statystycznej wyników
 
Aplet Java programu statystycznego R-cran pozwalać będzie na natychmiastową analizę uzyskanych wyników. Zintegrowany z narzędziami analitycznymi program do obróbki danych będzie automatycznie generował podstawowe statystyki badania oraz na podstawie przygotowanych wcześniej szablonów użytkownik będzie miał możliwość uzyskać bardziej rozbudowane raporty statystyczne badania.