English Polski
Uniwersytet Warszawski
Zasady korzystania

Zasady korzystania z materiałów

Wszystkie materiały dostępne na niniejszej stronie są dostępne za darmo i mogą być powielane, modyfikowane, skracane i uzupełniane o inne treści oraz wykorzystywane w całości lub fragmentach, w dowolnych celach i w dowolnej postaci pod następującymi warunkami:

  1. Każde dzieło wykorzystujące te materiały (utwór pochodny) musi zawierać oznaczenie autorstwa utworu pierwotnego. Konkretne zapisy umieszczono na pierwszej stronie/slajdzie każdego z udostępnianych plików.
  2. Musi zostać także oznaczone autorstwo utworu pochodnego, z wyjątkiem przypadku drobnych zmian i skrótów.
  3. Udostępnianie utworów pierwotnych i utworów pochodnych w taki sposób, by każdy mógł do nich dotrzeć w dowolnym miejscu i czasie (np. na niechronionej hasłem stronie www) wymaga odrębnej zgody autora utworu pierwotnego. Dozwolone jest upowszechnianie takich utworów za pośrednictwem wykładów, prelekcji, umieszczania materiałów w sieci uczelnianej itp.

Pobranie niektórych plików może wymagać zalogowania oraz podania hasła wydrukowanego w książce.

W dziale Prezentacje znajdują się slajdy do wykładów na podstawie Rozdziałów 1, 2, 4, 7, 8 i 10.