English Polski
Uniwersytet Warszawski
O Autorach

REDAKTOR

 

dr Michał Krawczyk 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE) i Instytutu Socjologii UW. W latach 2005-2009 pracował w Center for Research in Experimental Economics and Political Decision Making w Amsterdamie (http://www1.fee.uva.nl/creed/), gdzie obronił doktorat. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Mikroekonomii WNE UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię eksperymentalną, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, sprawiedliwość proceduralną, integralność akademicką. Beneficjent grantów i stypendiów z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki. Publikuje m.in. w Experimental Economics, Journal of Public Economics, Journal of Economic Psychology, Theory and Decision. Autor książki Experiments in Decision-Making under Risk (Rozenberg Publishers, Amsterdam, 2009). 
Więcej na www.wne.uw.edu.pl/mkrawczyk

 

 

 

POZOSTALI AUTORZY

 

dr Barbara Bobrowicz

Absolwentka WNE UW. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego tegoż wydziału. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Rynkiem Pracy na UW. Realizuje m.in. projekty badawcze dotyczące sytuacji na wybranych lokalnych rynkach pracy, stworzenia metodologii badania lokalnych rynków pracy w Polsce a także zależności między aktywnością zawodowa i edukacyjną a obowiązkami rodzinnymi kobiet w Polsce.

 

dr Robert Borowski 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz WNE UW. Pracę doktorską pt. "Zjawisko gapowicza w społecznym procesie gospodarowania" obronił w 2009 roku w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Informatyki Gospodarczej WNE UW. 

 

Aneta Dzik

Doktorantka w Katedrze Statystyki i Ekonometrii WNE UW. Absolwentka specjalności Informatyka i Ekonometria na tymże wydziale. Jej zainteresowania naukowe obejmują procesy konwergencji na rynku Unii Europejskiej oraz zagadnienia finansowania i przeżywalności przedsiębiorstw.

 

Tomasz Gajderowicz 

Doktorant w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW. Absolwent specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa na tymże wydziale. W kręgu jego zainteresowań naukowych jest wykorzystanie metod eksperymentalnych w badaniach rynku pracy i efektywnych wynagrodzeń. Z tą tematyką wiąże także pracę doktorską.

 

dr Przemysław Kusztelak 

Adiunkt w Zakładzie Mikroekonomii WNE UW. Absolwent tegoż oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W roku 2010 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw", w której weryfikuje równowagi teoriogrowe analizowanych modeli wykorzystując metody eksperymentalne. Praca ukazała się nakładem wydawnictwa CeDeWu. Zainteresowania naukowe: ekonomia eksperymentalna, teoria gier, organizacja rynku.

 

dr Natalia Nehrebecka

Adiunkt w Katedrze Statystyki i Ekonometrii WNE UW oraz ekspert ekonomiczny w Departamencie Statystyki Narodowego Banku Polskiego. Absolwentka specjalności Informatyka i Ekonometria na WNE UW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z kondycją finansową firm. Analizuje takie jej aspekty jak inwestycje, źródła finansowania, bankructwa, innowacje przedsiębiorstw. Najnowsze publikacje dr Nehrebeckiej dotyczą upadłości przedsiębiorstw oraz wpływu kondycji finansowej firm na nakłady w kapitał trwały. Zajmuje się również zgłębianiem technicznych aspektów narzędzi ekonometrycznych.

 

Maciej Wilamowski 

Doktorant w Zakładzie Mikroekonomii WNE UW. Absolwent specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa na tymże wydziale. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię gier, ekonomię eksperymentalną oraz komunikację niewerbalną.