ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Home
 Zarejestruj się
 
Kalendarz
 
Regulamin
 
Polityka prywatnosci
 
FAQ
 
 Impressum
 Kontakt


Polityka prywatnosci


Polityki prywatności
  Polityka prywatności serwisu https://lee.wne.uw.edu.pl/orsee
  Informacje ogólne:
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z możliwości udziału w badaniach naukowych prowadzonych przez Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez JM Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
  3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  4. Dane osobowe przetwarzane poprzez Serwis są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją działań związanych z planowaniem, projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji celu na który zostały zebrane.
  7. Zebrane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom danych.
  8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania, mogą Państwo zostać wykluczeni z możliwości otrzymywania zaproszeń do udziału w badaniach.
  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
  10. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można posłużyć się możliwością usunięcia Państwa profilu z naszej bazy (link przesyłany jest w mailu potwierdzającym założenie konta oraz w personalizowanym mailingu prowadzonym przez Laboratorium) lub przesłać stosowną informację na adres: martasylwestrzak@wne.uw.edu.pl.
  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
  12. Dane podane w profilu użytkownika są przetwarzane w celu wynikającym ze statutowej działalności Laboratorium tj. prowadzenia badań naukowych i pilotażowych.
  13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://lee.wne.uw.edu.pl/orsee. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  15. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć w stopce strony głównej Serwisu.Ewentualne pytania kieruj do martasylwestrzak@wne.uw.edu.pl.