ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Home
 Zarejestruj się
 
Kalendarz
 
Regulamin
 
Polityka prywatnosci
 
FAQ
 
 Impressum
 Kontakt


Polityka prywatnosci


Baza danych uczestników
 • Dane, które zostały zarejestrowane w tak zwanym systemie rekrutacji służą wyłącznie organizacji eksperymentów naukowych. Te dane nie bedą przekazywane osobom trzecim. Wykorzystujemy dane do nastepujących celów:
  • żeby poinformować uczestników o nowych eksperymentach laboratoryjnych lub internetowych i zaprosić ich na nie
  • żeby przeprowadzić umotywowany względami naukowymi wybór uczestników do poszczególnych eksperymentów
  • żeby monitorować frekwencję na eksperymentach
 • Nie ma żadnego związku między danymi wygenerowanymi w eksperymencie, a danymi w "Systemie Rekrutacji".
 • Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zdecydować, że nie chce już otrzymywać zaproszeń do eksperymentów.
 • Na żądanie uczestnika jego zarejestrowane dane zostaną całkowicie usunięte z systemu. W tym celu należy wysłać do Wydziału Nauk Ekonomicznych pisemne i podpisane wezwanie do usunięcia danych.

Eksperymenty
 • Przy przeprowadzaniu eksperymenów generowane będą dane odzwierciedlające podejmowane przez uczestników decyzje.
 • Te dane będą przedmiotem analiz przeprowadzanych przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych. Żadnej z tych decyzji nie można przypisać konkretnej osobie. W tym sensie uczestnictwo w eksperymencie jest anonimowe.
 • Wygenerowane, anonimowe dane będą używane do sporządzania prac badawczych i referatów. Te prace będą publikowane.
Ewentualne pytania kieruj do nstarzykowska@wne.uw.edu.pl.