ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Home
 Zarejestruj się
 
Kalendarz
 
Regulamin
 
Polityka prywatnosci
 
FAQ
 
 Impressum
 Kontakt


Regulamin


Eksperymenty w laboratorium

By uczestniczyć w eksperymentach, musisz zarejestrować się online na (http://lee.wne.uw.edu.pl/orsee).

Zasady regulujące przebieg eksperymentów
 • Każdy eksperyment zostanie ogłoszony przez wysłanie maila do wszystkich lub niektórych zarejestrowanych w bazie. Tylko te osoby mają prawo uczestniczyć w eksperymencie.
 • Jeżeli chcesz wziąć udział, musisz pozytywnie odpowiedzieć na otrzymany mail ogłaszający dany eksperyment. Jest to równoznaczne z podjęciem zobowiązania stawienia się o wyznaczonej godzinie.
 • Na eksperyment może zostać zaproszona liczba osób większa niż potrzebna do jego przeprowadzenia. Osoby, dla których zabraknie miejsc, otrzymają niewielkie wynagrodzenie. Nie dotyczy to osób spóźnionych.
 • W większości eksperymentów uczestnicy wynagradzani są w gotówce. Wielkość zarobków zależy od decyzji zainteresowanego i innych uczestników podejmowanych podczas eksperymentu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać reguł wyznaczonych przez prowadzącego.
 • W eksperymencie mogą brać udział tylko osoby, które otrzymały zaproszenie i odpowiedziały na nie pozytywnie. Uczestnik zobowiązany jest na wezwanie prowadzącego okazać dowód lub legitymację ze zdjęciem. W przypadku odmowy prowadzący ma prawo odmówić prawa udziału w eksperymencie i wynagrodzenia.
 • Osoby zgłaszające chęć udziału w eksperymencie, które nie stawią się na czas przyjmują na siebie odpowiedzialność za ewentualną konieczność anulowania eksperymentu w związku z niewystarczającą liczbą uczestników.


 • Jeśli odpowiedziawszy pozytywnie na zaproszenie i nie pojawisz się na czas bez podania uzasadnionej przyczyny, na Twoim koncie pojawi się minus. Im więcej minusów, tym mniejsze szanse na kolejne zaproszenia. Gdy otrzymasz trzeciego minusa, przestaniesz być zapraszany.

  Eksperymenty internetowe

  Zasady regulujące eksperymenty internetowe będą podawane na stronach dotyczących tych eksperymentów.Ewentualne pytania kieruj do martasylwestrzak@wne.uw.edu.pl.