English Polski
Uniwersytet Warszawski
Aktualności

  • Od 2015 roku LEE WNE UW realizuje eksperymenty ekonomiczne dla działającego przy Komisji Europejskiej Joint Research Center.
  • W najnowszym rankingu IDEAS RePEc dr  hab. Michał Krawczyk znalazł się na szóstym miejscu. Większość pracy naukowej dr. hab. Michała Krawczyka oparta jest o badania z zakresu ekonomii eksperymentalnej. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować i wziąć w nich udział.
  • W ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu OPUS dr. hab. Michał Krawczyk prowadzi nowy projekt dotyczący behawioralnych podstaw gier loteryjnych.
  • Projekt dr. hab. Michała Krawczyka poruszający temat czasu reakcji w eksperymentach ekonomicznych zdobył pierwszą pozycję w najnowszym zestawieniu Polskiego Narodowego Centrum Nauki OPUS. Pierwsza publikacja jest już dostępna jako working paper.
  •  Polecane publikacje:

o    K. Gawryluk, M. Krawczyk, “Probability weighting under time pressure: applying the double-response method”, 2017

o    M. Krawczyk, J. Tyrowicz, A. Kukla-Gryz, W. Hardy, "Do pirates play fair? Testing copyright awareness of sports viewers", Behaviour & Information Technology, volume 36, 2016

o    A. El Haji, M. Krawczyk, M. Sylwestrzak, E. Zawojska, „Time pressure and risk taking in auctions: a field experiment”, 2016

o    M. Krawczyk, M. Smyk, "Author's gender affects rating of academic articles: Evidence from an incentivized, deception-free laboratory experiment", 2014