English Polski
Uniwersytet Warszawski
Materiały do eksperymentów

Poniżej zostały zamieszczone materiały do przeprowadzenia eksperymentów. Poniższe pliki udostępnione są na zasadzie citeware – można je wykorzystywać do dowolnych celów pod warunkiem podania stosownego odwołania bibliograficznego.

JFE_final_instructions_HR.doc

JFE_final_instructions_R.doc

kasa.ppt

nie-kasa.ppt

  • Dobra publiczne:

dobra_publiczne_opis.doc

dobra_publiczne_instrukcja.doc

dobra_publiczne_czeki.doc

  • Podwójna aukcja ustna:

podwojna_aukcja_opis.doc

podwojna_aukcja_tabele_preferencji_kupujacych.doc

podwojna_aukcja_tebele_preferencji_sprzedajacych.doc

  • Rent seeking:

rent_seeking_opis.doc

rent_seeking_instrukcja.doc

rent_seeking_wartosci.doc

  • Struktury rynkowe:

struktury_rynkowe_opis.doc

struktury_rynkowe_instrukcja.doc

struktury_rynkowe_popyt.xls