English Polski
Uniwersytet Warszawski
Edukacja Ekonomiczna

W tym dziale będziemy publikować sprawozdania z odbytych spotkań w ramach warsztatów z licealistami, Festiwalu Nauki w Warszawie i innych spotkań, gdzie wykorzystujemy metodologię ekonomii eksperymentalnej do celów edukacyjnych. Planujemy przeprowadzać regularnie co kilka miesięcy sesje eksperymentalne i spotkania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, w których pod kątem ekonomii eksperymentalnej będziemy tłumaczyć wiedzę ekonomiczną. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w eksperymentach. Dla uczestników przewidziane są nagrody. Informacji szczegółowych na temat spotkań będziemy udzielać w newsach.