English Polski
Uniwersytet Warszawski
Festiwal Nauki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykliczne spotkania z okazji Festiwalu Nauki w Warszawie. Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej jest tam obecne od kilku lat. Prowadzimy warsztaty  "Teoria ekonomii w praktyce" na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Poniżej można zapoznać się z przebiegiem poprzednich edycji.

Wrzesień 2012

Wrzesień 2013